Sørensen Arkitektur AS


om firmaet
kontakt

prosjekter 

Vi er offesiell
dTwin-partner:


               


Omsens gate 12 B, Oslo
2017-2019
saksnummer: 201510435
Ferdigattest er gitt
Bruksendring og innredning av loft i eldre murgård til boligformål som del av underliggende leilighet. Bygningen har fire etasjer og kjeller og ligger på Torshov. 
SØK tkl.2
PRO ARK tkl.2

Peder Sandviks gate 31, Hamar
2018
saksnummer: 16/6093
Ferdigattest er gitt
Bruksendring av murgård fra 1890-tallet fra altlier og lager til hybelhus. Bygningen har tre etasjer og kjeller og ligger i Hamar sentrum.
SØK tkl.1
PRO ARK tkl.1

Islands gate 6, Oslo
2016
saksnummer: 201703456
Ferdigattest er gitt
Bruksendring av bakgårdsbygning fra 1890-tallet fra kontor til boliger. Bygningen har tre etasjer og kjeller og ligger på Vålerenga i bydel Gamle Oslo. Tiltaket var allerede utført, så her ble det søkt om godkjenning i ettertid.
SØK tkl.2
PRO ARK tkl.2


Duebakken 7,  Leirsund
2017-2020
saksnummer: 2017/13871
Ferdigattest er gitt
Nyoppføring av enebolig 1 (ca 200 m2) og ombygging av enebolig 2 (ca (200 m2)

SØK tkl.1
PRO ARK tkl.1

Nic Hellands gate 3, Hamar
2016
saksnummer: 16/5922
Skisseprosjekt
Ikke realisert
Tilbygg til garasje- og administrasjonsbygg for Røde Kors, Ambulansetjenesten


Bjerkøya, Porsgrunn2016
saksnummer: -
Skisseprosjekt
Ikke realisert
Tilbygg til hytte
ca 60 m2 BRA

Enger Gård, Leirsund
2016
saksnummer: -
-
Ombygging av låve
Søknad uten ansvarsrett

Borghild Ruds vei 55, Ringsaker
2016
saksnummer: 16/5922
Ferdigattest er gitt
Nyoppføring av garasje med kontor
ca 50 m2 BRA
Søknad uten ansvarsrett


Kronborgvegen 26, Hamar
2016
saksnummer: -
Skisseprosjekt
Ikke realisert
Skisseforslag til ny administrasjonsbygg for Røde Kors Hedmark
ca 450 m2 BRA


Rosenkrantz´gate 4, Oslo
2016-2018
saksnummer: 201614306
Ferdigattest er gitt
Bruksendring fra butikk til pub/serveringssted
ca 500 m2 BRA

SØK tkl.2
PRO ARK tkl.2

Treskeveien 31, Oslo
2016
saksnummer: 201609055
Ferdigattest er gitt
Tilbygg til rekkehus. 1. etasje og kjeller.

SØK tkl.1
PRO ARK tkl.1

Senter Syd (Mortensrud senter), Oslo
2017
saksnummer: 201701260
Rammetillatelse er gitt
Utgraving og bruksendring av ca 4000 m2 kjeller som del av kjøpesenteret Mortensrud senter. Ny heis, rulletrapp og rømningstrapp. To dispensasjoner fra reguleringsplan og to fra teknisk forskrift.

SØK tkl.2
PRO ARK tkl.2


Brugata 56, Hamar2016
saksnummer: -
Skisseprosjekt
Ikke realisert
Påbygg til kontorbygning. Skisseprosjekt.
Torggata 25, Oslo
2016-2021
saksnummer: 201613287
Tillatelse er gitt
Bruksendring og innredning av loft i eldre murgård til boligformål.

SØK tkl.2
PRO ARK tkl.2

Tingnesvegen 792, Tingnes
2016
saksnummer: 16/3741
Ferdigattest er gitt
Tilbygg til dagligvarebutikk, lager

SØK tkl.1
PRO ARK tkl.1

Brøtergata 2, Lillestrøm
2016
saksnummer: 2016/3512
Tillatelse er gitt
Etablering av nytt ventilasjonsanlegg på tak

SØK tkl.1
PRO ARK tkl.1

Melkeveien 31, Oslo
2016-2017
saksnummer: 201605113
Ferdigattest er gitt
Godkjenning i ettertid:  Bruksendring av loft og etablering av balkonger, samt fasadeendring. Dispensasjon fra reguleringsplanen vedrørende grad av utnytting. Avslag fra PBE omgjort til tillatelse etter klagebehandling i Byutviklingskomiteet.
SØK tkl.1
PRO ARK tkl.1

Brochs gate 2, Fredrikstad
2015-2017
saksnummer: 2015/20986
Ferdigattest er gitt
Bruksendring og ombygging til restaurant i 1. etasje

SØK tkl.2
PRO ARK tkl.2 

Waldemar Thranes gate 8, Oslo
2016
saksnummer: 201610239
Rammetillatelse er gitt
Bruksendring og ombygging til restaurant i 1. etasje

SØK tkl.1
PRO ARK tkl.1

Svortdalen 26, Mo i Rana
2015
saksnummer: 2015/2487-3
Ferdigattest er gitt
Etablering av sprinkleranlegg

SØK tkl.1


Østreheimsveien 17, Oslo
2015
saksnummer: 201310435
Ferdigattest er gitt
Påbygg til flermannsbolig - søknad om
godkjenning i ettertid
SØK tkl.1


Torggata 32, Oslo
2015
saksnummer: 201505648
Ferdigattest er gitt
Sammenslåing av to leiligheter, etablering av sprinkleranlegg, etablering av bad

SØK tkl.1
PRO ARK tkl.1

Nadderudveien 29B, Bærum
2015
saksnummer: 15/33357
Ferdigattest er gitt
Påbygg og ombygging av enebolig

SØK tkl.1
PRO ARK tkl.1

Strømsveien 325, Oslo
2014
saksnummer: 201415830
Ferdigattest er gitt
Oppføring av virksomhetsskilt for Norfloor på tak.

SØK tkl.1


Thorleif Haugs vei 4, Oslo
2017
saksnummer: 201316072 m.fl.
Ferdigattest er gitt.
Uavhengig kontroll av prosjektering av arkitektur (krav om tilgjengelighet)

Kontroll av PRO ARK tkl.1

Thorvald Meyers gate 61, Oslo
2015
saksnummer: 201513703
Rammetillatelse er gitt.
Utvidelse av restaurant og etablering av uteservering.

SØK tkl.1
PRO ARK tkl.1 

Torggata 24, Oslo
2015-2017
saksnummer: 201515222
Ferdigattest er gitt.
Bruksendring og ombygging av 1. og 2. etasje av murgård fra 1890 til restaurant.

SØK tkl.2
PRO ARK tkl.2 

Trondheimsveien 156, Oslo
2014-2016
saksnummer: 201505299
Ferdigattest er gitt
Bruksendring og ombygging av verkstedbygg fra 1890 til kontorer.

SØK tkl.2
PRO ARK tkl.2