top of page

Sørensen Arkitektur AS

Sørensen Arkitektur AS leverer de fleste typer arkitekttjenester.

Vi har inngående kjennskap til offentlig forvaltning og regelverk knyttet til bygg og eiendom.

Foruten vanlige arkitekttjenester hjelper vi gjerne til med råd om ulovlige byggetiltak og søknad om godkjenning i ettertid.

 

VÅRE TJENESTER

 

  • utarbeidelse av byggesøknader

 

  • fagkyndig for utarbeidelse av forslag til detaljregulering

 

  • arkitekturprosjektering

 

  • råd om byggesak og planprosess

BAKGRUNN - JENS KRISTIAN SØRENSEN

 

  • tolv år som praktiserende sivilarkitekt

  • to år som byggesaksbehandler i enhet for tett by, Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune

 

  • to år som plansaksbehandler i enhet for plan, Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune

 

  • Master i arkitektur fra NTNU

Kontaktperson:

 

Jens Kristian Sørensen

Tlf: 91728307

e-post: jens@sorensenark.no

Besøksadresse:

 

Sørensen Arkitektur AS

Stangevegen 34

2317 Hamar

Postadresse:

 

Sørensen Arkitektur AS

Stangevegen 34

2317 Hamar

 

 

sg.png
bottom of page